Aftercare

Verzorging van je tatoeage

Om problemen te voorkomen is het belangrijk om je goed te informeren over hoe je je nieuwe tatoeage moet verzorgen. Hieronder geven wij je nog even wat uitleg en tips.

De gemiddelde genezingstijd van een tatoeage bedraagt ongeveer 1-3 weken, het volledige herstel van de huid ongeveer 6 weken. Algemene gezondheid en lichamelijke conditie spelen hierbij ook een rol. Tijdens het genezingsproces kan de tatoeage gaan jeuken. Persoonlijke hygiëne is tijdens de genezingstijd van de tatoeage absoluut noodzakelijk!

Direct na het tatoeëren wordt de getatoeëerde plek afgedekt met een steriel kompres of een steriele zelfklevende transparante folie. Als de tatoeage wond met een steriel kompres (niet doorzichtig) of met huishoudfolie is afgedekt kunt u het kompres of de folie na enkele uren verwijderen en de wond behandelen zoals hieronder omschreven. Was altijd uw handen voordat u de tattoo aanraakt!

Ook kunt u het folie laten zitten tot de volgende ochtend zodat uw beddengoed niet in aanraking komt met de nieuwe tatoeage (de inkt van een nieuwe tatoeage kan namelijk in de 1e nacht nog afgeven op uw beddengoed).

Behandel de tatoeagewond als volgt

1) Raak direct na het zetten van de tatoeage deze zo min mogelijk aan met de handen. Het folie beschermt in de eerste uren de tatoeage (welke eigenlijk nog een wond is).

2) Was de getatoeëerde plek minimaal één keer per dag voorzichtig met een milde parfumvrije zeep totdat de tatoeagewond geheel genezen is. Gebruik bij voorkeur lauw water i.p.v. heet water. Gebruik geen spons of washandje.

3) Dep de tatoeagewond na het wassen met een schone handdoek voorzichtig droog. Vooral niet hard of langdurig wrijven!

4) Smeer na het douchen de tatoeage licht in met bijvoorbeeld Bepanthen (deze zalf is verkrijgbaar bij de drogist en heeft een genezende werking). Herhaal dit proces driemaal daags, gedurende 10 tot 15 dagen. Wij adviseren om liever geen vaseline hiervoor te gebruiken.

5) Laat de tatoeage een paar uur met rust zodat de oppervlakkige huid zich kan sluiten.

6) Draag nooit strakke of vuile kleding en/of pleisters of verband op de tatoeagewond.

7) Vermijd minimaal 15 dagen contact met zeewater, zwembad, sauna en zon.

8) Druppel geen wonddesinfectiemiddelen zoals Sterilon® of Betadine® op de wond.

9) Stel de getatoeëerde plek niet bloot aan de zon of zonnebank (ook niet met een zonnebrandmiddel). Om de tatoeage lang mooi te houden is het verstandig om ook na de genezingstijd de tatoeage altijd in te smeren met een hoge beschermingsfactor tijdens het zonnen.

10) Laat korstjes zolang mogelijk zitten, deze vallen tijdens het genezingsproces vanzelf van de wond af.

11) Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen, kleurverandering van de wond of bij pijn altijd contact op met de huisarts.

Taking care of your new tattoo

To avoid problems, it is important to inform you how to take care of your new tattoo.

Below you can find some explanation and tips about aftercare.

The healing time for a tattoo is approximately 1-3 weeks, full recovery of the skin takes about 6 weeks. General health and physical condition also play a big role. During the healing process, the tattoo may itch. Personal hygiene during the healing time of the tattoo is absolutely necessary!

Immediately after the tattoo session the tattooed area is covered with a sterile bandage or sterile adhesive transparent film. If the tattoo wound is covered with a sterile bandage (non transparent) or household foil you may remove the bandage or foil after a few hours when you’re at home and treat the wound as described below.

Alternatively, you may leave the film/bandage on until the next morning so that your bed sheets do not come into contact with the new tattoo (the ink of a new tattoo might stain your sheets during the 1st night).

 

Treat the tattoo wound as follows:

1) Do not touch the tattoo immediately after the tattoo session (or as little as possible) with your hands. The film/bandage protects your tattoo during the first few hours of the tattoo (which actually is a wound).

2) Wash the tattoo at least once a day gently with a mild fragrance free soap (for instance Unicura soap) until the tattoo is completely healed and is no longer considered a wound. Preferably use lukewarm water instead of hot water. Do not use a sponge or washcloth.

3) Gently dab the tattoo wound dry (after washing it gently) with a clean towel. Do not rub it hard or prolonged!

4) After showering, apply a small amount of Bepanthen on the tattoo (this ointment is available at the drugstore and has a healing effect). Repeat this process three times daily for 10 to 15 days. We advise to use Bepanthen instead of Vaseline.

5) Allow the tattoo to rest for a few hours, avoid the gym for a day or 2 if possible.

6) Never wear tight or dirty clothing and / or plaster or bandage on the tattoo wound.

7) Avoid contact with seawater, swimming pool, sauna and sun for at least 15 days.

8) Don’t drip any disinfectants such Sterilon ® or Betadine ® onto the wound/tattoo.

9) Do not expose the tattooed area to sun or the artificial light of a tanning studio (even with sunscreen). To keep the tattoo beautiful for a long period of time it is wise to also take good care of your tattoo even after the healing time is complete. Always keep it lubricated with a high sun block protection cream while sunbathing.

10) Allow the scabs to heal naturally (do not pick) for as long as possible.

11) In case of extreme redness, swelling, bleeding, pussing, color change of the wound or pain always contact your doctor.